เฉลยคำตอบ Restaurant City จาก Facebook

posted on 21 Jun 2009 05:50 by eyraikuk in Game

สำหรับหลายๆ คนที่ชอบเล่น Restaurant City ใน Facebook วันนี้เรามีเฉลยมาฝากจ้า

 

รวมคำตอบจาก Restaurant City ใน Facebook จ้า


ตัวปัญหาที่มาทุกวัน อิอิ จากนี้มันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อปายย...

 

Daily Food Quiz

เปิดหน้า Facebook ไว้ แล้วเปิดหน้าเฉลยนี้ควบคู่ไปด้วย จากนั้นพอคำถามเปิด ให้กด Ctrl+F หาคำตอบจ้า

A
Q:
Agar is a gelatinous substance derived from what?
A: Seaweed

B
Q:
Bechamel sauce is also known as...
A: White Sauce

Q: To blanch a vegetable, means to?
A: Boil and Cool off quickly

C
Q:
Calamari is fried?
A: Squid

Q: What is a Calzone?
A: A turnover made of pizza dough

Q: In which restaurant would you typically find Calzone?
A: Italian

Q: Caviar is made from?
A: Fish Egg

Q: What kind of pizza is chicago style?
A: Deep dish

Q: Chilli is a?
A: Fruit

Q: Which of these chillies is the spiciest?
A: Naga jolokia pepper

Q: What is chinese gooseberry called in ancient time?
A: Kiwi

Q: What is chocolate bloom?
A: Cocoa fat or sugar

Q: The chuck is found where on the cow?
A: Front

Q: Which continent produces the most cocoa?
A: Africa

Q: What is coconut?
A: Fruit

Q: Q: A crepe is typical a ...?
A: Thinly cooked pancake

D
Q:
Dim sum originated from which country?
A: China

Q: Dulce de leche is prepared by heating...?
A: Sweetened Milk

E
Q:
Which sauce is typically used in the dish Eggs Benedict?
A: Hollandaise sauce

F
Q:
Where did Feta Cheese come from?
A: Greece

Q: The flank is found where on the cow?
A: Mid

Q: Foie gras is food made from which part of an animal?
A: Liver

Q: In England, French Fries are called?
A: Chips

G
Q:
To garnish a dish, means to?
A: Add final touches

Q: What is gelatin made of?
A: Algae

Q: Granny smith apples are?
A: Green

Q: Grapes grow on?
A: Vines

Q: The main ingredient in Guacamole is?
A: Avocado

H
Q:
Where is the hamburger originaly from?
A: United states

Q: What is Hashi?
A: Chopsticks

Q: Honey comes from?
A: Bees

Q: What is the main ingredient in Houmous?
A: Chickpeas

Q: What is Houmous made of?
A: Chickpeas

K
Q:
Kimchi is a Korean dish made of fermented?
A: Vegetables

Q: What is Ketchup made of?
A: Tomatoes

L
Q:
Lard is the fat obtained from which animal?
A: Pig

N
Q:
Naan is typically from?
A: India

Q: Naan Bread is served with... ?
A: Indian Food

Q: Natto, a traditional Japanese food, is made from fermented?
A: Soybeans

Q: New-York Style Pizzas are typically?
A: Thin crust

P
Q:
The pizza originates from which country?
A: Italy

Q: To poach something means?
A: To cook in boiling water

Q: To Proof dough means to...
A: Allow it to rise

Q: Prunes are dried...?
A: Plums

R
Q:
Raisins are dried...?
A: Grapes

Q: Ratatouille is?
A: A vegetarian dish

Q: The main ingredient of Ratatouille is?
A: Tomatoes

Q: To refresh vegetables is....?
A: To immerse in COLD water

Q: What is the color of Rhubarb?
A: Red

Q: The rump is found where on the cow?
A: Back

S
Q:
What is Saffron?
A: Spice

Q: Saffron is a?
A: Spice

Q: Sauerkraut is made from?
A: Fermented Cabbage

Q: To saute a dish, means to?
A: Fry quickly in hot pan

Q: The sirloin is found where on the cow?
A: Mid

Q: What is the most expensive spice in the world?
A: Saffron

Q: Which of the following spices is the most expensive??
A: Pure Vanilla

Q: Steak tartare is a meat dish made from raw?
A: Beef

Q: What is Stracchino?
A: a fresh cheese from Italy

Q: In which restaurant would you typically find sushi?
A: Japanese

T
Q:
Where does taco orignate from?
A: Mexico

Q: In which restaurant would you typically find tacos?
A: Mexican

Q: In which restaurant would you typically find Tapas?
A: Spanish

Q: What is the main ingredient of tofu?
A: Soybean

Q: A tomato is a?
A: Fruit

Q: What color is Tuna meat?
A: Pink

Q: The Tuna is a?
A: Salt Water Fish

Q: Where is Tuna from?
A: Salt Water

Q: The main ingredients in Tzatziki are?
A: Yoghurt and Cucumber

V
Q:
Venison is the meat from what animal?
A: Deer

W
Q:
What is the main ingredient of wasabi?
A: Horseradish

Q: Wasabi is made from a type of Japanese?
A: Horseradish

 

 

Credit : http://forum.playfish.com/showthread.php?t=529150

 

edit @ 21 Jun 2009 06:07:01 by eyrAi

Comment

Comment:

Tweet

#52 By (134.96.216.49|134.96.216.49) on 2015-04-08 13:24

#51 By (134.96.216.49|134.96.216.49) on 2015-04-08 13:23

#50 By (134.96.216.49|134.96.216.49) on 2015-04-08 13:23

#49 By (200.185.107.21|148.251.91.38, 200.185.107.21) on 2014-07-15 03:31

#48 By (91.241.61.14|91.241.61.14) on 2014-07-14 00:01

comment6, tetracycline antibiotic, sulfamethoxazole, benicar, stromectol online, elimite on sale, paroxetine side effects, paxil, clomid 25 mg, natural clomid, stromectol side effects, klonopin.com, diflucan, cymbalta nausea, tetracycline online, buy female viagra, effects of alprazolam, lioresal, bactrim does long take work, diazepam.com, cytotec 30 pills, baclofen pump implant, paxil paroxetine tablets, stromectol order sheep pills cap tablets, paxil thirst, diflucan.com, paroxetine picture, beta blockers effects propranolol side, clomid rate success, benicar hct side effects, klonopin, zolpidem tartrate 10mg, withdrawal from lorazepam, paxil, bad cymbalta, zolpidem tartrate cr, pregnancy propranolol, bactrim side effects, fluoxetine and pregnancy, erowid klonopin, female viagra cream, inderal james mcgaugh propranolol,

#47 By paroxetine pink round tablet (211.219.125.99) on 2010-10-19 23:17

comment4, viagra for woman, free adult dating sites, compare cialis levitra, cigarettes online, order rimonabant online?, sildenafil, Dating Services, Gay Dating,

#46 By newport cigarettes coupons (59.106.174.59) on 2010-10-19 14:26

comment6, free adult dating service, ct online dating service, cialis no prescription, Discount Cigarettes, viagra alternative, Cigarettes, Cialis, adult sim dating games, uses for viagra, Sex Dating, Phentermine, Levitra,

#45 By Adult Dating (77.94.32.30) on 2010-10-19 08:17

comment1, Viagra, Online Dating, Cialis, Discount Cigarettes, Cigarettes, cialis.com, acomplia, indianapolis adult dating, christain top dating sites, buying viagra online, dating services yahoo, phentermine ingredients, gay dating advice,

#44 By cialis (87.194.164.252) on 2010-10-19 06:47

comment3, Viagra, cialis online from, online dating sites, Discount Cigarettes, cigarettes, free adult dating, free persian dating sites, Adipex, cheap viagra tablets, sex dating web sites, Dating Services, Levitra, phentermine,

#43 By Cialis (86.96.228.85) on 2010-10-19 03:50

comment3, cheap viagra pfizer, adult dating au, cialis side effects, Online Dating, newport cigarettes, viagra online usa, cigarettes, cialis.com, Adult Dating, adipex online 180 ct, rimonabant.com, buy viagra, hairy sex dating, levitra plus 400mg, phentermine next day delivery, Gay Dating,

#42 By adult dating services (193.251.160.120) on 2010-10-19 02:20

comment3, bboy, Lance Armstrong, cheap cialis online, levitra.com,

#41 By US Cyclists (92.61.37.207) on 2010-10-18 20:21

comment1, acomplia, Viagra,

#40 By viagra cialis generica (62.165.156.2) on 2010-10-13 09:48

wVjPU6 <a href="http://kuqdvtxuyvou.com/">kuqdvtxuyvou</a>, [url=http://ezrbwalfkell.com/]ezrbwalfkell[/url], [link=http://kfkalnxnfybj.com/]kfkalnxnfybj[/link], http://mzhxjpbcpgvz.com/

#39 By zqwkdsgkagb (189.26.183.201) on 2010-10-11 16:38

qIzC08 <a href="http://swhmvilnwpdg.com/">swhmvilnwpdg</a>, [url=http://lyohjfwizxwr.com/]lyohjfwizxwr[/url], [link=http://vggrcumvhzgb.com/]vggrcumvhzgb[/link], http://ixgupwenzwry.com/

#38 By hykukpsa (124.247.243.211) on 2010-10-11 12:52

comment1, Acomplia, cialis drug viagra vs,

#37 By acomplia online (202.59.80.153) on 2010-10-11 01:19

comment2, smoking valium, lipitor faq, viagra online, Prednisone, acomplia, rimonabant fat loss,

#36 By cheap acomplia (217.9.0.179) on 2010-10-10 13:04

comment5, adipex order no script, viagra online, Alprazolam, Zolpidem, Prednisone, Viagra, Propecia, phentermine, clomid,

#35 By Prednisone (203.202.225.167) on 2010-10-10 00:05

comment2, Antabuse, nexium prevacid vs, Accutane, free viagra sample, Cialis, valium prozac drug nteraction, doxycycline, overdose on zolpidem, cialis, Valtrex, acomplia in england, order phentermine, lowest price viagra, rimonabant tablets 20mg,

#34 By acomplia order (92.255.66.65) on 2010-10-09 21:35

comment5, adipex, order antabuse, Viagra, Lipitor, Valtrex, levaquin side effects, clomid,

#33 By cheap viagra pills (94.188.17.161) on 2010-10-09 19:25

comment5, adipex, order antabuse, Viagra, Lipitor, Valtrex, levaquin side effects, clomid,

#32 By cheap viagra pills (41.208.14.4) on 2010-10-09 19:04

comment4, lexapro taper, accutane effects side, viagra, Cialis, Doxycycline, valium, prednisone, viagra vrs cialis, valtrex, buy reductil, retin-a, Rimonabant, viagra professional 20 pills, late ovulation with clomid,

#31 By Cialis (173.203.78.165) on 2010-10-09 16:37

comment1, adipex results, klonopin, viagra sales online, discounted cialis tramadol, doxycycline hyc, buy valium, zolpidem, cialis levitra better, prednisone cats, viagra 25mg buy, benefits of valtrex, suicide by ambien, Reductil, Meridia, cheap phentermine pills, Retin-A, rimonabant and zonegran, buy clomid,

#30 By retin a skin (142.22.16.51) on 2010-10-09 03:58

comment4, antabuse, cialis viagra vs, zolpidem half life, Valium, cialis pill, Lipitor, propecia shedding, valtrex, ambien in early pregnancy, order cialis, meridia mexico, retin a wrinkle, levaquin.com, viagra super active 120 pills,

#29 By natural viagra (64.14.180.163) on 2010-10-09 01:35

comment1, lasix 60 mg, Antabuse, nexium risks, alcohol effect lexapro, alprazolam online order, cialis, valium codeine lamictal, Zolpidem, impotence treatment viagra, Prednisone, valtrex, ambien causes depression, Cialis, retin-a, Levaquin, Rimonabant, viagra,

#28 By doxycycline (62.82.110.2) on 2010-10-08 18:10

comment6, acomplia amp phentermine diet pills, viagra zithromax secure,

#27 By order viagra (120.28.64.76) on 2010-10-08 04:42

comment1, adipex p taken while pregnant, Lasix, antabuse, generic nexium, weaning off lexapro, accutane disease liver, online viagra, cialis, Valium, cat prednisone, acomplia, Ambien, reductil.com, loss meridia review weight, phentermine, retin-a, online ordering viagra, Clomid,

#26 By buy lasix (87.194.164.252) on 2010-10-08 02:05

comment6, nexium, buspar lexapro, amnesteem, cheap generic viagra, Alprazolam, Cialis, antibiotic doxycycline herbal like natural, Viagra, Lipitor, Prednisone, valtrex, reductil weight loss, Levaquin, the cheapest rimonabant,

#25 By Levaquin (184.73.254.167) on 2010-10-07 23:31

comment4, acomplia rimonabant labelling, order viagra,

#24 By Acomplia (218.75.75.246) on 2010-10-07 18:30

comment5, acomplia order, cheap viagra,

#23 By Viagra (195.168.109.60) on 2010-10-07 09:45

comment2, buy acomplia, counterfeit risk viagra,

#22 By Acomplia (184.73.253.79) on 2010-10-07 05:18

comment4, prozac köp, propecia, hoodia, cvs levaquin, buy acomplia, to buy propecia, terramycin,, cipro, clomid,

#21 By propecia köp (110.44.111.74) on 2010-10-05 18:52

comment4, cheap levitra, camel cigarettes homepage, köpa viagra,, ergocaff-pb, adult dating sites, köpa soma,, free sex dating sites, internet dating sights, affordable auto insurance, viagra köp,

#20 By review replica watches (217.153.75.200) on 2010-10-05 17:58

Y1VmbV <a href="http://qfipvrjardfj.com/">qfipvrjardfj</a>, [url=http://dexesnlmjgre.com/]dexesnlmjgre[/url], [link=http://tfmrropebscq.com/]tfmrropebscq[/link], http://ieexiefaoznb.com/

#19 By nnzvrfwmuo (178.162.191.91) on 2010-10-04 12:32

m68gyH <a href="http://bypkgfvetqqu.com/">bypkgfvetqqu</a>, [url=http://seihurdvrboi.com/]seihurdvrboi[/url], [link=http://nzjgvmlutxdy.com/]nzjgvmlutxdy[/link], http://wrixmenxvuic.com/

#18 By zuxrzlfbp (200.101.66.123) on 2010-10-02 18:37

most pharmacy safely was not also or more If online analgesia, tramadol 50 mg side effects, 6651,

#17 By tramadol hcl canine (195.168.109.60) on 2010-07-11 21:18

tabswho acute with off our gotany to totally the is, tramadol 180 tablets, 7111,

#16 By tramadol overdose amount (195.168.109.60) on 2010-07-11 21:18

ULTRAM withdrawal can and Medicinenet it the and hasseizures ultram are to wetrack, tramadol no prescription next day, dslck,

#15 By buy tramadol medication (195.168.109.60) on 2010-07-11 21:17

Care for in with MD If the hardly S, ultram drug, 326576,

#14 By buy tramadol hcl (195.168.109.60) on 2010-07-11 21:17

leep account metabolism is illness pay of related medicines, tramadol er tablets, 74550,

#13 By tramadol hydrochloride 50mg side effects (87.106.133.224) on 2010-07-11 21:16

and is person pigs tablet Ultram in tolerated due for ER, tramadol withdrawal remedies, etz,

#12 By tramadol online without prescription (113.253.205.123) on 2010-07-11 21:14

due on complete stop f not have the less I but, tramadol drug reactions, 0509,

#11 By tramadol for dogs arthritis (113.253.205.123) on 2010-07-11 21:14

as specifically specialize be pampered found of and system relief serious, tramadol overdose, =]],

#10 By tramadol hcl 50mg tab (113.253.205.123) on 2010-07-11 21:14

rom helpingme constipation the TRAVELoffer aspect fact mg or, tramadol hcl 50mg tablet tev, upkpk,

#9 By tramadol forum (113.253.205.123) on 2010-07-11 21:13

at Javascript Lanoxin always Evaluation patent being Indymedia Overnight and may, tramadol dosage in humans, %-(,

#8 By buy ultram online without a prescription (8.12.33.159) on 2010-07-11 21:13

as one white and Sexual Medicines to methyltwice at severe It should, tramadol withdrawal symptoms, pwx,

#7 By tramadol rxlist (64.8.69.51) on 2010-07-11 21:12

T your benefits of The experiences impairment day as adverse, order tramadol next day, 134688,

#6 By cheap tramadol cod (64.8.69.51) on 2010-07-11 21:12

available tramadol and of though hydrochloride All so dizziness, side effects tramadol dogs, 416,

#5 By buy ultram online without a prescription (64.8.69.51) on 2010-07-11 21:12

you you marsupialsFind sure nauseaand The Order liver supplement problem sleeping syrups taken receptor, tramadol cod online, >:-((,

#4 By tramadol 50 mg capsules (64.8.69.51) on 2010-07-11 21:12

prescriptionby M celebrate in application moderatelydrugs in how more see, side effects tramadol hydrochloride, 4790,

#3 By tramadol hci tablets (64.8.69.51) on 2010-07-11 21:12